VMware tools på Cent-OS 6

1.

Öppna en terminal och växla till root-användare

su root

2.

Uppdatera den virtuella maskinen

yum update

3.

Boota om VM efter uppdatering

reboot

4.

Logga in igen, öppna en terminal och växla till root-användaren

su root

5.

Installera GNU Compiler Collection (GCC) samt perl

yum install gcc kernel-devel perl

6.

Montera VMWare Tools ISO

I vmware esxi klient , klicka ”Guest” Start vmware tools installation
I konsolen kör:
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

7.

Kopiera VMWareTools till disk

cp /mnt/cdrom/VMwareTools*.gz /tmp

8.

Navigera till tmp-katalogen

cd /tmp

9.

Packa upp VMware Tools tarball till/tmp

tar -C /tmp -zxvf VMwareTools*.gz

10.

Gå in i den uppackade katalogen

cd vmware-tools-distrib

11.

Exekviera installations-scriptet med -d växel för standardinställningar

./vmware-install.pl -d

(vill du inte ha standardinställningar eller ändra nån parameter, ta bort -d innan du kör scriptet)

Adminor webbservrar PHP

Hej!

Sen 2014-12-25 har nu det gamla stödet för PHP5.3 deaktiverats helt. Vi rekommenderar att du ser till att dina webbplatser stödjer PHP5.4 funktioner.
Helst bör du se till så att eventuella funktioner som inte längre stödjs i nyare PHP5.5 ej används.

För att se en lista med föråldrade funktioner läs dessa länkar:

http://php.net/manual/en/migration54.deprecated.php
http://php.net/manual/en/migration55.deprecated.php
http://php.net/manual/en/migration56.deprecated.php

För att summera, php 5.3 stödjs alltså ej alls sedan 2014 Augusti. Nu måste man köra minst 5.4 av säkerhetsskäl!
PHP 5.2 som ej supportas sedan 2011 har kända säkerhetshål och bör ej köras på några kundmaskiner, kontakta oss om ni behöver hjälp med uppgradering

SSL ”poodle” buggen – mailservrar

Hej!

I samband med att Thunderbird inte längre stödjer SSLv3 har Adminor bestämt sig för att vi inte längre kommer göra det heller.
Detta för att säkra upp system för ”poodle”-buggen för SSL.

Det kan krävas en ändring i din epostklient så att du kan ta emot och läsa din imap epost.
Om du använder thunderbird med bigfoot.xh.se bör din serverinställning se ut så här för inkommande epost:

bigfoot epost ssl inställning
bigfoot epost ssl inställning

 

 

 

 

 

 

Kör du Outlook eller annan epostklient ska du använda TLS och port 143 för imap.
SSL port 993/995 används ej just nu.

Använder du lightfoot bör servernamn istället vara lightfoot.xh.se .
Kör du epostserver smallfoot så bör du inte behöva ändra något. Kontakta dock oss om ni har problem!

Använder du android eller annan telefon så klicka i STARTTLS istället för SSL under inkommande epostinställningar.