Adminor webbservrar PHP

Hej!

Sen 2014-12-25 har nu det gamla stödet för PHP5.3 deaktiverats helt. Vi rekommenderar att du ser till att dina webbplatser stödjer PHP5.4 funktioner.
Helst bör du se till så att eventuella funktioner som inte längre stödjs i nyare PHP5.5 ej används.

För att se en lista med föråldrade funktioner läs dessa länkar:

http://php.net/manual/en/migration54.deprecated.php
http://php.net/manual/en/migration55.deprecated.php
http://php.net/manual/en/migration56.deprecated.php

För att summera, php 5.3 stödjs alltså ej alls sedan 2014 Augusti. Nu måste man köra minst 5.4 av säkerhetsskäl!
PHP 5.2 som ej supportas sedan 2011 har kända säkerhetshål och bör ej köras på några kundmaskiner, kontakta oss om ni behöver hjälp med uppgradering